نام دستگاه (فارسی):

نام دستگاه (انگلیسی):

شرکت و کشور سازنده:

مدل دستگاه:

حوزه تخصصی کاربرد:

خدمات قابل ارائه:

توضیحات:

سامانه لایه‌نشانی اسپری پایرولیز

Spray pyrolysis deposition system

آزمایشگاه خواص الکترونیکی مواد، ایران

USP-1

میکرو و نانوالکترونیک، مهندسی مواد

تولید لایه نازک‌های اکسید قلع و اکسید روی به روش اسپری پایرولیز

لایه‌نشانی بر زیرپایه‌های مختلف با ضخامت و ریزساختار قابل تنظیم

Spray pyrolysis deposition

برای دریافت اطلاعات و درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی شرکت هزاره سوم با تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

 

۰۹۱۲-۳۰۶۱۳۴۱ – ۰۲۱-۸۸۷۳۴۱۷۲