نام دستگاه (فارسی):

نام دستگاه (انگلیسی):

شرکت و کشور سازنده: 

مدل دستگاه:

حوزه تخصصی کاربرد:

خدمات قابل ارائه:

توضیحات:

 سامانه لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی

Thermal evaporation deposition system

شرکت هزاره سوم، ایران

TVS-1

میکرو و نانوالکترونیک، مهندسی مواد

تولید لایه نازک های فلزی و سیلیکونی

لایه شانی Au، Ag، Sn، Ti، Pd، Cr، Al، Cu، Ni، Fe و Si بر زیرپایه های مختلف با ضخامت قابل تنظیم

Thermal evaporation deposition system
Boat
Deposition Chamber

برای دریافت اطلاعات و درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی شرکت هزاره سوم با تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

۰۹۱۲-۳۰۶۱۳۴۱ – ۰۲۱-۸۸۷۳۴۱۷۲