شامل انواع صفحه، لوله، بوته و قطعات سفارشی

كاربردها 

√ كانال‌ هاي هدايت شعله

√مبلمان کوره های دمای بالا 

√ لوازم چينش و استقرار قطعات درون كوره

√ ديواره‌ هاي تشعشع و ديواره كوره‌هاي مافل

√ ديوار‌ه ها و ستون‌ هاي متحمل بار سنگين در دماي بالا

√ بوته‌ ها و حمام‌هاي مذاب فلزات غيرآهني

√ انواع قطعات مربوط به کوره های الکتریکی

ويژگي‌ها

√ استحکام مکانیکی در دمای بالا

√ مقاومت شيميايي در دماي بالا

√ شوك‌ پذيري حرارتي

√ پايداري ابعادي در دماي بالا

√ هدايت حرارتي بالا

√ تحمل اتمسفر اكسيدي تا دماي ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد

√ سختی و مقاومت سایشی بالا

√ غیرسمی و سازگار با محیط زیست

√ قابل سفارش در شکل ها وابعاد هندسی مختلف (صفحه، محفظه، لوله، پایه، بوته، بلوک و….)

حداکثر دما در محیط اکسیدی ۱۵۰۰درجه سانتی گراد
چگالی ۲٫۴g/cm3
تخلخل باز % ۳±۲۰
هدایت حرارتی در ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد ۱۲٫۳W/m K
انبساط حرارتی ۴٫۷ppm/ K