√ از جنس تفلون PTFE (پلي تترا فلوئوراتيلن) مي باشند.
√ براي كار با همه حلال ها مناسبند.
√ تا دماي ۲۸۰ درجه سانتیگراد را تحمل و شكل خود را حفظ می نمايند.
√ ويسكوزيته مذاب PTFE بالا است، بطوريكه اگر بوته تصادفا بيش از حد مجاز گرم شود به راحتي روان نشده و محتويات خود را ول نمی کند.
√ داراي سطحي نرم و پيوسته مي باشند كه از آلودگي ها كاسته عمل تميز كردن را آسان مي سازد.
√ محكم و با دوام بوده و به دفعات قابل استفاده می باشند.
√ تخلخل باز و جذب رطوبت صفر است.
√ در برابر ضربه مقاوم بوده در اثر افتادن، شكسته يا لب پر نمي شوند.
√ در دماهاي زير صفر نيز شکننده نبوده، قابل استفاده می باشند.
√ اين بوته ها به شكل استوانه لوچه دار (به شكل بشر آزمايشگاهي) بوده در حجم های مختلف موجود است.
 برخی از کاربردها
√ صور مختلف NaOH و KOH داغ
√ مذاب نمك هاي فعال فلزي، كلريد آلومينيوم، آمونيا، آمين ها
√ مذاب سایر مواد خورنده تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد
√ مذاب آلياژ قلع و سرب را می توان در دماي نزديك به ۳۰۰ درجه سانتیگراد  در این بوته ها نگهداري نمود.
 روش استفاده
√ با منابع گرمائي يكنواخت و كنترل شده، مانند كوره هاي الكتريكي، فر، مايكروويو، حمام آب داغ، بخار يا حمام روغن و ژاكت هاي گرم كننده، حرارت داده می شوند.
√ هرگز بوته هاي تفلوني را روي شعله مستقيم و آزاد حرارت ندهيد.
√ مواد آزمايشگاهي معمـولا به بوتـه هاي تفلون نمي چسبند و از اين رو تميـز كردن آن ها آسان اسـت. مي توان با روش هاي متداول شستشو مانند استفاده از آب و صابون و برس هاي مخصوص تميزكردن لوازم شيشه اي آزمايشگاهي آنها را تميز كرد. از پاك كننده هاي ساينده اجتناب شود، زيرا موجب خراشيده شدن سطح بوته مي گردند.
√ در موارد خاص، برای تميز كردن پسماندهائي كه به بوته چسبيده اند مي توان بوته را براي مدتي در محلول هاي تميزكننده آزمايشگاهي غوطه ور نمود.