خمیر نقره، چسب نقره یا مرکب نقره ای (H-108)

۱)تعریف
این محصول سوسپانسیونی است از نانو ذرات نقره در فاز مایعی متشکل از یک رزین پایۀ آکریلیک و یک حلال آلی. سوسپانسیون H-108 عملاً قابل اعمال بصورت رنگ به هر سطحی است. پس از خشک شدن، رنگ نقره ای حاصل هادی الکتریسیته می باشد. این محصول شرکت هزارۀ سوم فقط در یک نوع وبا کُد H-108 ارايه می شود.
۲) ویژگی ها
• غلظت و لزجت مایع با افزودن حلال مناسب قابل تنظیم است.
• غلظت و لزجت مناسب، بستگی به روش اعمال و ضخامت مورد نیاز دارد که به طور تجربی مشخص  می شود.
• H-108 به روشهای گوناگون قابل اعمال است؛ نقاشی با قلم مو، چاپ، سیلک زنی، اسپری، ایربراش و مهرزنی از آن جمله اند.
• پس از اعمال به سطح کار، حلال به تدریج تبخیر شده رنگ در سطح کار خشک می شود. در این وضعیت لایۀ رنگ به دست آمده هادی است، لیکن اگر پس از خشکیدن رنگ، قطعه کار یا سطح آن را تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه گرم کنیم، هدایت سطحی بیشتری حادث خواهد شد.
• معمولاً، هدایت سطحی حدود یک □/S (زیمنس بر مربع) به سادگی قابل دسترس است.
۳)کاربردها
کاربردهای H-108 را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
• مواردی که ایجاد خطوط یا سطوح هادی در روی یک زیر پایه مدنظر است، مانند ایجاد یک خط هادی روی یک عایق برای اتصال الکتریکی دو نقطه از مدار بر روی آن.
• مواردی که اتصال بین یک تکه هادی (مثلاً سیم نازک طلا) و یک سطح هادی مطرح است. در این کاربردها عملاً H-108 نقش اتصال الکتریکی سیم را به یک مدار به عهده دارد (شبیه لحیم کاری).
• دسته سوم مربوط به اتصالات الکتریکی به بدنه های دمای بالا می باشد.توضیح بیشتر شفاها دریافت شود.
۴)آموزش کاربر
• این کاربردها نیازمند آموزش می باشد، در صورت نیاز مطرح شود.