نام دستگاه (فارسی):

نام دستگاه (انگلیسی):

شرکت و کشور سازنده:

مدل دستگاه:

حوزه تخصصی کاربرد:

خدمات قابل ارائه:

توضیحات:

سامانه لایه‌نشانی به روش کندوپاش

Magnetron sputtering system

شرکت هزاره سوم، ایران

TVS-SP1

میکرو و نانوالکترونیک، مهندسی مواد

تولید لایه نازک‌های فلزی و اکسید فلزی به روش کندوپاش

لایه‌نشانی فلزات Ti، Zn، Al، Cu، Pt و اکسیدهای فلزی، ZnO، Cu2O، CuO، SnO2، TiO2 بر زیرپایه‌های مختلف با ضخامت قابل تنظیم

Sputtering deposition

برای دریافت اطلاعات و درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی شرکت هزاره سوم با تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

۰۹۱۲-۳۰۶۱۳۴۱ – ۰۲۱-۸۸۷۳۴۱۷۲