مهندس محسن آزادی نیا:

مهندس محسن آزادی نیا کارشناسی ارشد مهندسی برق-گرایش الکترونیک را در سال ۱۳۹۲ ار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دریافت نمود. موضوع پایان ­نامه وی ساخت حسگر گاز آمونیاک با عملکرد در دمای اتاق بود که تحت سرپرستی پروفسور فرامرز حسین ­بابایی و در آزمایشگاه خواص الکترونیکی مواد انجام شد. وی از سال ۱۳۹۱ به شرکت هزاره سوم ملحق شد و تخصص ایشان طراحی و ساخت سیستم­های خلاء و فن­آوری دمای بالا می­ باشد. علائق پژوهشی ایشان روی طراحی، ساخت و شبیه سازی قطعات الکترونیکی متمرکز است.

 • Hossein-Babaei, F., P. Shabani, and Azadinia. “Air-stable electrical conduction in oxidized poly [2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene] thin films.” Applied Physics Letters 103, no. 22 (2013): 222_1.
 •  
 • Azadinia, M., M. R. Fathollahi, M. Mosadegh, F. A. Boroumand, and E. Mohajerani. “Improved performance of photoconductive gain hybrid UV detector by trap state engineering of ZnO nanoparticles.” Journal of Applied Physics 122, no. 15 (2017): 154501.
 •  
 • Azadinia, Mohsen, Mohammadreza Fathollahi, Mohsen Ameri, Siyavash Shabani, and Ezeddin Mohajerani. “Low noise ultraviolet photodetector with over 100% enhanced lifetime based on polyfluorene copolymer and ZnO nanoparticles.” Journal of Applied Polymer Science 135, no. 31 (2018): 46533.
 •  
 • Azadinia, M., A. Boroumand, M. R. Fathollahi, and E. Mohajerani. “Polyfluorene copolymer/Al Schottky junction for UV-A photodetector with relatively high stability and photocurrent density.” Optics Communications 458 (2020): 124809.
 •  
 • Azadinia, Mohsen, Mohammadreza Fathollahi, Tirdad Barghi, Saba Zare Zardareh, Farhad Akbari Boroumand, and Ezeddin Mohajerani. “Electrical and Environmental Degradation Causes and Effects in Polyfluorene-Based Polymer Light-Emitting Diodes.” Journal of Electronic Materials (2020): 1-7.
 •  
 • Moeinian, MR. Fathollahi, M. Azadinia, G. Bagheri, E. Mohajerani. “Active layer thickness effects on the performance of the organic photodiodes”, Sixth Conference on Nanostructured Solar Cells, 2016 Mar. 22-23. Tehran, Iran.