پروفسور فرامرز حسین بابائی

پروفسور فرامرز حسین بابایی لیسانس مهندسی برق را در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه امیرکبیر، .M.Sc در علم مواد را در سال ۱۳۵۴ و PhD در مهندسی برق را در سال ۱۳۵۷ از Imperial college از دانشگاه لندن دریافت نمود. وی استاد خواص الکترونیکی مواد در دانشکده‌ی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر است و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ به طور همزمان Adjunct Professor دانشکده‌ی مهندسی مواد در University of British Columbia کانادا بوده است. وی تدریس دروس متعددی در زمینه فیزیک حالت جامد، فیزیک الکترونیک، تئوری و تکنولوژی نیمه‌هادی‌ها، الکترونیک نوری، حسگرها، الکتروسرامیک و مخابرات نوری به عهده داشته است. علائق پژوهشی وی روی ادوات الکترونیکی و مغناطیسی ساخته شده ازز جامدات پلی‌کریستال متمرکز است و در سال‌های اخیر، بیشتر روی حسگرها و آرایه‌های حسگری مربوط به “بینی الکترونیکی” کار کرده است (به مقالات اخیر مراجعه شود). بر اساس نتایج کار پژوهشی ایشان، تا کنون هفت واحد صنعتی پایه‌گذاری شده است که تولید سامانه‌های دمای بالای و اولین خط تولید آهن‌ربای دائم خاورمیانه از آن جمله‌اند. پروفسور حسین‌بابایی در سال ۱۳۸۴ جایزه‌ی بین‌المللی خوارزمی را به خاطر پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌ی فن‌آوری دمای بالا دریافت نمود. بر اساس کارنامه ی علمی درخشان پروفسور حسین بابایی، ایشان در سال های ۱۳۹۷و ۱۳۹۹به عنوان سرآمد علمی کشور انتخاب شدند.

مقالات اخیر:

• فرامرز حسین ­بابایی، حسگرهای گاز: مبانی، کاربرد و صنعت آینده، مجله کنترل، جلد ۸، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۳٫

  • F Hossein-Babaei, Saeed Masoumi, Ebrahim Nadimi, Electronic properties of Ag-doped ZnO: DFT hybrid functional study, Physical Chemistry Chemical Physics 20 (21), 14688-14693 (2018).
  • F Hossein-Babaei, Saeed Masoumi, Amirreza Noori, Linking thermoelectric generation in polycrystalline semiconductors to grain boundary effects sets a platform for novel Seebeck effect-based sensors, Journal of Materials Chemistry A 6 (22), 10370-10378 (2018).
  • F Hossein-Babaei, AH Zare, The selective flow of volatile organic compounds in conductive polymer-coated microchannels, Scientific Reports 7, 42299 (2017).
  • F Hossein-Babaei, N Alaei-Sheini, M Jahangiri, The ohmic contact between zinc oxide and highly oriented pyrolytic graphite, Materials Letters 192, 52-55 (2017).
  • F Hossein-Babaei, N Alaei-Sheini, Electronic conduction in Ti/Poly-TiO2/Ti structures, Scientific Reports 6, 29624 (2017).
  • F Hossein-Babaei, MM Lajvardi, N Alaei-Sheini, The energy barrier at noble metal/TiO2 junctions, Applied Physics Letters 106 (8), 083503 (2016).
  • F Hossein-Babaei, S Moghadam, S Masoumi, Forming ohmic Ag/SnO 2 contacts, Materials Letters 141, 141-144 (2014).
  • F Hossein-Babaei, A Amini, Recognition of complex odors with a single generic tin oxide gas sensor, Sensors and Actuators B: Chemical 194, 156-163 (2014).
  • F Hossein-Babaei, A Amini, A breakthrough in gas diagnosis with a temperature-modulated generic metal oxide gas sensor, Sensors and Actuators B: Chemical 166, 419-425 (2012).
  • F Hossein-Babaei, M Paknahad, V Ghafarinia, A miniature gas analyzer made by integrating a chemoresistor with a microchannel, Lab on a Chip 12 (10), 1874-1880 (2012).