گروه آذین بندان روشن (ابر) به عنوان یک هسته دانشگاهی-صنعتی تحت حمایت بنیاد نخبگان در سال ۱۳۹۸ شروع به تولید ریسه های تزیینی نمود. ابر بخشی بزرگی از سرمایه انسانی خود را به تحقیق و توسعه محصولات نوین با طرح های زیبا مطابق سلیقه مشتری متمرکز نموده است. کیفیت گرایی و نهایت استفاده از منابع و توان داخلی از تعهدات اصلی ابر است.

13